Who are the MAS appointed representatives for Endowus Singapore Pte. Ltd.? (SG)

The following are the names and representative IDs of our appointed representatives for certain activities under the Financial Advisers Act:

 • Chandra LIM: CL300606737
 • CHIAM Sheng Shi (Zhan Shengxu): CSS300511912
 • Grace CHIANG Pei Sze (Grace Zheng Peisi): GCP300755896
 • CHOONG Sze Wenn: CSW300013324
 • CHUNG Hugh Wook: CHW300713371
 • DING Lean Sing (Chen Liansheng): DSX200238887
 • HLAING Yin Min Khin Axthelm: HYM300664186
 • HO Zheng Hong Danny: HZH300135276
 • HONG Kyungju: KH-300583058
 • HU Yu Ling: HYL300517742
 • KWAN Yuanlong, Ian: KYI300664404
 • Colin LAI Wai Lin@Mikhail LAI: CLW300375394
 • LEE Jun Yao, Brandon: LJY300211117
 • LIM Zhi Hao: LZH300177532
 • LIU Fangzhou: LFX300138630 
 • LIU Yulin: LY-300570889
 • Ludovic Regis Marie DE GEIS DE GUYON DE PAMPELONNE: LRM300752119
 • NG Jia Yu Petra: PNJ300743630
 • NG Li Hsien Jillian: NLH300710875
 • ONG Hui Ming, Maria Nicolette: OHM300328182
 • ONG Jinyu: OJ-300442283
 • ONG Li Fen: OLF300330909
 • ONG Seah Tatt Jonah Dominic: JDO300613390
 • RHEE Samuel Gene: SGR100040997
 • SO Sin Ting: SST100085524
 • SOO Jian Guan: SJG300643590
 • TAN Yuhan: TY-300094602
 • TING Shi En, Nicholas: TSE300668180
 • VAN Gregory: VGX30007824
 • WONG Kalani Sien Loong Sean: WKS300073318
 • WONG Yi Chun: WYC300652730
 • YEOW Jie Shun (YAO Jie Shun): YJS300584805
 • Zachary YOUNG Chuen: ZYC300647670

The following are the names and representative IDs of our appointed representatives for certain activities under the Securities and Futures Act:

 • CHOONG Sze Wenn: CSW300013324
 • CHUNG Hugh Wook: CHW300713371
 • DING Lean Sing (Chen Liansheng): DSX200238887
 • HLAING Yin Min Khin Axthelm: HYM300664186
 • HO Zheng Hong Danny: HZH300135276
 • HONG Kyungju: KH-300583058
 • HU Yu Ling: HYL300517742
 • KWAN Yuanlong, Ian: KYI300664404
 • LEE Jun Yao, Brandon: LJY300211117
 • LIM Zhi Hao: LZH300177532
 • LIU Fangzhou: LFX300138630
 • LIU Yulin: LY-300570889
 • Ludovic Regis Marie DE GEIS DE GUYON DE PAMPELONNE: LRM300752119
 • NG Jia Yu Petra: PNJ300743630
 • ONG Hui Ming, Maria Nicolette: OHM300328182
 • ONG Seah Tatt Jonah Dominic: JDO300613390
 • RHEE Samuel Gene: SGR100040997
 • SO Sin Ting: SST100085524
 • SOO Jian Guan: SJG300643590
 • TAN Yuhan: TY-300094602
 • TING Shi En, Nicholas: TSE300668180
 • WONG Kalani Sien Loong Sean: WKS300073318
 • YEOW Jie Shun (YAO Jie Shun): YJS300584805

Articles in this section

See more